Ing. J√°n Ferianc MIKROFER

Mierov√° 52, 821 05 Bratislava
tel.: 02 / 43410053
mikrofer@mikrofer.sk

IńĆO: 11683783
DIńĆ: nepl√°tca DPH
Firma zap√≠san√° v ŇĹR SR: Obvodn√Ĺ √ļrad Bratislava, ńĆ√≠slo Ňĺivnostensk√©ho registra: 102-8449

Zv√§ńćŇ°iŇ• mapu